PROCES BRIZGANJA

Proces brizganja definišu sledeći tehnološki parametri:

Temperatura ubrizgavanja (temperature cilindra i mlaznice);

 1. Temperatura kalupa;
 2. Pritisak ubrizgavanja;
 3. Naknadni pritisak;
 4. Pritisak (sila) zatvaranja kalupa;
 5. Protivpritisak doziranja;
 6. Brzina ubrizgavanja;
 7. Brzina naknadnog pritiska;
 8. Brzina plastificiranja;
 9. Vreme ubrizgavanja;
 10. Vreme naknadnog pritiska;
 11. Vreme hladjenja;
 12. Vreme odgode početka plastifikacije;
 13. Vreme dekompresije.

Pojmovi važni za razumevanje brizganja:

 1. Ubrizgavanje: proces pri kojem rastop puni kalup, pri odredjenom pritisku i brzini, koji se podešavaju u zavisnosti od vrste termoplasta.
 2. Pritisak ubrizgavanja: podrazumeva se pritisak rastopa u cilindru za topljenje. Često se koristi naziv specifični pritisak ubrizgavanja. Zavisi od pritiska u hidrauličnom sistemu i od prečnika pužnog vijka.
 3. Naknadni pritisak: Produženo delovanje pritiska u cilindru radi popunjavanja šupljina nastalih skupljanjem materijala pri hladjnju. Već naknadni pritisak primenjuje se kod većih otpresaka, kod otpresaka sa nejednakom debljinom zida i kod centralnog ulivnog sistema. Niži naknadni pritisak primenjuje se kod tačkastog ulivnog sistema i kod okruglih i pljosnatih ušća. Treba da bude 60-70% od pritiska brizganja.
 4. Doziranje: Unošenje odredjene količine materijala u cilindar za topljenje, potrebne da bi se dobio kompletan proizvod.
 5. Protivpritisak doziranja: Pritisak koji se suprotstavlja aksijalnom pomeranju pužnog vijka u toku doziranja. Ustvari, prigušuje se protok povratnog ulja iz cilindra za brizganje.
 6. Maksimalna sila zatvaranja: Najveća sila koju postiže jedinica za zatvaranje nakon potpunog zatvaranja kalupa.
 7. Sila držanja: Sila kojom jedinica za zatvaranje deluje na zatvoren kalup i sprečava njegovo otvaranje u fazi ubrizgavanja. Izmedju ostalog, zavisi i od krutosti kalupa. Sila držanja uvek mora da bude veća od sole ubrizgavanja.
Izrada alata za brizganje plastike
 • Pinterest
 • Google Plus
 • Facebook
 • LinkedIn
 • VKontakte
 • Reddit
 • StumbleUpon
 • Delicious
 • RSS
 • Add to favorites
 • Email
 • Print