Ne postoji definicija reči dizajn, jer dizajn ima raziličito značenje za različite ljude. Neki ga vezuju za umetnost, a neki odmah pomisle ne svoje vizit karte ili odeću koju je dizajnirao neki modni kreator.
Ovako usko shvatanje dizajna više odmaže nego što pomaže jer doprinosi da se na dizajn gleda kao na nadgradnju, a ne kao na bitnu kompnentu svake vrste proizvoda. Iako se dizajn bavi estetikom – izgledom stvari, njegov prvestveni zadatak je da rešava probleme. Ako ga pogledamo u ovom svetlu, dizajn dobija novo i veoma važno značenje.


 Dizajn je cilj za sebe, a odnosi se na proces pretvaranja ideja u funkcinalne proizvode koji dodaju vrednost životima ljudi. Dobar dizajn mora da potekne od potrebe korisnika i načina na koji će se ta potreba zadovoljiti. Posmatranjem  i sprovođenjem istraživanja, kao što su ankete, ispitivanje proizvoda, prototipovi… Dizajneri mogu bolje da shvate šta je to što potrošači žele i šte potrošači misle o proizvodima.


DIZAJN U SLUZBI FUNKCIONALNOSTI!

Dizajneri rade u komercijalnom okruženju, što znači da pored potrebe korisnika na njihov rad utiče još mnogo faktora koji ograničavaju njihovu kreativnost: Da li je moje rešenje rentbilno? Može li se sprovesti po pravoj ceni? Hoće li biti po zakonskim propisima?


OPTIMIZACIJA PROSTORA

Kada problem dizajna sužimo na našu delatnost, kao rezime mogla bi da se kaže guba definicija dizjna: Dizajn enterijera podrazumeva potpuno funkcionalno i estetsko uređenje unutrašnjeg prostora. Uređenje ne podrazumeva samo izbor i raspored nameštaja, već potpunu optimizaciju prostora koji se uređuje.