1.0. MATERIJALI

Gledano unazad koroz istoriju najčešće korišćeni materijal koji se i danas veoma često koristi je drvo. Ostali materijali su se menjali vremenom kako se menjala i tehnologija, tako da danas imamo veoma široku i bogatu ponudau materijala od kojih se može izrađivati nameštaj. U ovom poglavlju nećemo govoriti o drvetu niti o svim matereijalima koji postoje, već će biti reči samo o onim materijalima koje COMO koristi u svojoj proizvodnji, zbog toga što sa ovim materijalima imamo iskustva i dovoljno smo kopetetni da o njima govorima. Pre nego što bilo šta kažemo konkretno o samim materijalima treba napomenuti da na našim prostorima u ponudi ima pločastih materijala od desetak inostranih proizvođača, različitog kvaliteta, naravno i cena. Domaćih proizvođača skoro i da nema. Postoji nekoliko firmi koje se bave proizvodnjom ovih materijala ali to još uvek nije na zadovoljavajućem nivou.

Jednom rečju te materijale možemo nazvati “pločasti materijali” jer se svi ti materijali proizvode u obliku ploče određenih dimenzija. Od pločastih materijela koje COMO koristi u svojoj proizvodnji možemo izdvojiti:

  • iverica
  • oplemenjena iverica – univer
  • MDF
  • HDF
  • furnir
  • radne ploče

1.1. IVERICA

Iverica se izrađuje od sitnih komada (ivera) različite vrste drveta (bukva, grab, lipa…) koji se međusobno spajaju sintetičkim vezivima pod pritiskom u tri sloja. Unutrašnji sloj je od krupnijih ivera a spoljašnji slojevi su od sitnijih ivera. Ovakva iverica se još naziva i “sirova iverica” i ona kao takva nema upotrebu u proizvodnji nameštaja, već zahteva doradu tj. oblaganje površina ali pojavom oplemenjenih iverica taj proces se sve ređe koristi.


1.2. OPLEMENJENA IVERICA – UNIVER

Oplemenjena iverica je (kao i što naziv kaže) iverica koja je oplemenjena melaminskim folijama. Folije mogu biti jednobijne ili dezeni drveta, kamena, mermera… površina ove iverice je otporna na kiseline, vlagu, paru, ogrebotine, udarce… Pored svojih dobrih osobina ona je i veoma dekorativna i sprema je za obradu (sečenje) bez ikakvih posebnih priprema. Ploče od iverice i sirove i oplemenjne izrađuju se u više različitih dimezija. Najčešće za proizvodnju nameštaja u upotebi su ploče dimenzija oko 2750×2070 (u zavisnosti od proizvožača) debljine 10, 18 i 25mm. Melaminske folije kojima je obložena iverica su od 80 do 110 g/m2.

Namena: za proizvodnju svih elemenata nameštaja
Obrada: sečenje: pravolinijski ili krivolinijski.
Dorada: kantovanje


 1.3 MDF – Medium Density Fibreboard

Materijal sa pomalo čunim popularnim nazivom na našim prostorima – medijapan. To je srednje gusta vlaknena ploča izrađena pretežno od bukve, smreke, jele i lesa sa dodatkom polimernih smola. Za razliku od iverice MDF ima homogenu i veoma finu strukturu tako da ima i veću tvrdoću i otporniji je na vlagu a može se obradjivati i na tradicionaln način (kao drvo). MDF postoji sirovi i jednostrano oplemenjen belom folijom. U jednom i drugom slučaju MDF nema dekorativnu površinu tako da zahteva završnu obradu (farbanje, furniranje, laminiranje). Slično kao i kod iverice ploče MDF-a su dimenzija oko 2750x1740mm (u zavisnosti od proizvožača) a debljine koje su u upotrebi u proizvodnji nameštaja su 6, 8, 10, 16, 19, 25mm. Ploče od MDF-a manje debljine 6, 8 i 10 mm mogu se savijati do određene granice, tako da se one uglavnom upotrebljavaju za izradu nekih detalja na krivim površinama.

Namena: najčešće za proizvodnju elemenata nameštaja – frontovi u kombinaciji sa univerom, retko za proizvodnju kompletnog nameštaja
Obrada: sečenje pravolinijski ili krivolinijski i na tradicionalan način (kao drvo)
Dorada: farbanje, furniranje ili oblaganje PVC folijom


 1.4. HDF – High Density Fibreboard

Na našim prostorima poznatiji kao lesonit. HDF ima sličnu strukturu kao i MDF ali je presovan pod većim pritiskom, tako da ima veću tvrdoću. U proizvodnji nameštaja uglavnom se koristi HDF debljine 3mm, sirov ili jednostrano oplemenjen melaminskim folijama. Kao i ostali pločasti materijali isporučuje se u tablama dimenzija oko 2750x1750mm.

Namena: za proizvodnju elemenata nameštaja (uglavnom za poleđine i detalje) u kombimaciji sa univerom ili MDF-om.
Obrada: sečenje: pravolinijski ili krivolinijski
Dorada: ne zahteva nikakvu doradu


Furnir je “list” drveta debljine oko 1mm. Isporučuje se u rolni različitih širina. Namena: Samostalan nema nikakvu upotrebu, isključivo služi za doradu, proces koji se naziva “furniranje”. Uglavnom se furnira MDF, ređe iverica. Furniranje podrazumeva lepljenje furnira na ploču pod pritiskom i temperaturom, posle čega je ploča spremna za dalju obradu.

Obrada: lepljenje na MDF ili ivericu
Dorada: farbanje – lakiranje – tradicionalno (kao drvo)


Radne ploče su po sastavu slične univeru ali se veoma razlikuju po gabaritima i folijama kojima su obložene. Debljina radnih ploča kreće se i do 80mm gabarita oko 600×5000 mm u zavisnosti od proizviđača i namene. Folije kojima su obložene radne ploče dosta su otpornije od folija kojima je obložen univer samim tim je i radna ploča dosta otpornija, pre svega na vlagu i habanje. Za razliku od univera kod radnih ploča najmanje jedna strana (kant) je presvučen folijom tj. Čini celinu sa radnom površinom ploče.

Namena: kao što se iz naziva može zaključiti, koriste se za radne povšine, najčešće u kuhinjama ali veoma često u kupatilima, ugostiteljskim ojektima, laboratorijama…
Obrada: sečenje
Dorada: kantovanje


2.0. OBRADA I DORADA PLOČASTIH MATERIJALA

2.1. Pravolinijsko sečenje

Koliko god ovaj proces zavučao jednostavno to u praksi i nije baš tako. Odnosno sam proces sečenja nije komplikovan ali pločasti materijali zbog svoje strukture zahtevaju posebne mašine za sečenje sa više testera (predrezač i rezač). Jedino na takvim mašinama moguće je dobiti pravilnu neoštećenu ivicu. Pored kvalitetnog reza potrebno je obezbediti i preciznost sečenja (uglove i dimenzije).


 2.2. Krivolinijsko sečenje

Krivolinijsko sečenje se u potpunosti razlikuje od pravlolinijskog. Ovakva vrsta sečenja vrši se na CNC mašini a kao sečivo koristi se glodalo koje se kreće prema napisanom programu. Na ovim mašinama pored krivolinijskog sečenja rade se i “šare” na MDF-u a moguće je i bušiti otvore.


Kantovanje predstavlja proces lepljenja traka na kantovima (bočnim stranama) isečenog komada. Najčešće se kantije univer, ređe MDF (samo ako se radi furniranje). Trake koje se lepe pored estetske imaju i zaštitnu funkciju (sprečavaju prodiranje vlage i prljavštine u materijal). Postoji više vrsta traka, najčešće u upotrebi su melaminske i ABS-trake. Melaminske trake su iste kao i folije kod univera a ABS trake su debljine 2mm i znatno su otpornije, pre svega na udarce, od melaminskih traka. Na kantovima mogu da se lepe i drvene letvice ali je to ređi slučaj. Kantovanje se vrši na mašini koja je se popularno naziva kanterica. Kantovanje može da se radi i “ručno” ali krajnji ishod takvog katovanja je daleko lošiji od kantovanja na mašini jer ručno nikada ne može da se ostvari konstantna temperatura a ni dovoljan pritisak.


Farbanje i lakiranje je već dobro pozant proces koji se u suštini nije ništa promenio ali zato se boje i lakovi menjaju iz dana u dan. Tako da sada imamo u ponudi preko 1600 nijansi boja koje mogu da budu: mat, polu sjaj, sjaj, visoki sjaj. Kao jedini nedostatak kod ovog procesa moglo bi da se izdvoji to što farbani elementi imaju relativno malu otpornost na habanje. Zbog toga nisu pogodni za radne povšine.


 2.5. 3D Laminiranje – Nanošenje PVC folije

3D laminiranje je proces koji je napravio revoluciju u proizvodni nameštaja u poslednjih nekoliko godina. Sam proces predstavlja nanošenje (lepljenje) PVC folije na MDF-u vakum ili membranskom presom. Moguće je gotovo na bilo koji oblik naneti foliju.

Prednost ovog procesa u odnosu na farbanje ogleda se u tome što skraćuje vreme izrade a sama folija je dosta otpornija na habanje i udarce. Kao mali nedostatak kod ovog procesa u odnosu na farbanje mogli bi da izdvojimo za sada relativno mali broj dezena folija (oko 100) ali taj broj raste iz dana u dan.