Samo prisustvo dece u potpunosti menja situaciju u Vašem domu, jet to je sada i njihov dom. Prilikom uređenja dečijih soba treba uzeti u obzir da se potrebe detea menjaju sa uzrastom. Kako dete raste tako rastu i njegove potrebe, potreban je veći krevet, ormar, prostor…

Ovu činjenicu treba uzeti u obzir jer dobro isplanirana dečija soba može se lako i uz mala finansijska ulaganja vremenom prilagoditi potrebama. Generalno, prilikom uređenja dečije sobe možete biti sugurni šta želite ali, da li ste sigurni šta vaše dete želi.