Dnevna soba je najopterećenija prostorija u kući ili stanu. To je prostorija koju koriste svi ukuaani skoro podjednako, mesto na kome je u isto vreme više generacija.

U njoj se odmaraju, igraju, rade, obeduju a u nekim slučajevima i spavaju. Pored toga to je prostorija u kojoj se primaju gosti i ona predstavlja ogledalo doma i domaćina.

Dnevni boravak mora delovati ugodno i nenametljivo u svakoj prilici radilo se o partiji karata ili o nestašnoj deejoj igri.

Potrebe i zahtevi ukućana mogu se s vremenom promeniti, a dnevni boravak mora i tada odgovarati svrsi.