Prema nekim istraživanjima, 70% vremena koje provodimo u kući, provedemo u kuhinji. Istinito ili ne, činjenica je da se u kuhinji obavljaju mnogobrojne aktivnosti, i to ne samo one vezane uz pripremu hrane. Ponekad kuhinja može izgledati manjom no što jeste u stvarnosti, ako nije dobro projektovana.

Za kuhinju je najvažnije da bude bude lepo dizajnirana i prijatna za boravak. Osim što ispunjava mnogim funkcijama taj prostor je izrazito prometan, pa zato mora biti i dobro organizovan a što se može postići funkcionalnim nameštajem.

Pogledajte detaljnija rešenja za planiranje kuhinje…