susac

Vazduh pod pritiskom Atmosferski vazduh sadrži vlagu koja se pri sabijanju u kompresorima i u toku transporta kroz instalacije pretvara u vodu. Voda izaziva koroziju, vrši spiranje ulja za podmazivanje na mašinama, u farbarama utiče na kvalitet farbanja.

U kontaktu sa uljem stvara emulziju i izaziva začepljenje dizni i mlaznica na raznim uređajima. Generalno, stvara velike probleme u toku eksploatacije kod svih pneumatskih komponenti. U praksi se pokazalo da komponente koje rade u sistemu bez sušača vazduha imaju skraćeni vek trajanja i do 3 puta od normalnog a u mnogim slučajevima nije uopšte moguće obezbediti normalan rad elemenata, kao kod nekih elektro-ventila.

Dok je u farbarama problem drugačiji, kada ima vlage u vazduhu nemoguće je naneti homogen sloj farbe, javljaju se “krateri” na farbanoj površini. Sve ove probleme moguće je veoma uspršno rešiti postavljanjem sušača vazduha u sistem.

OBLASTI PRIMENE

  • U svim industrijskim granama
  • Kod svih pneumatskih instalacija
  • Kod svih penumatskih komponenti i motora

 PREDNOSTI

  • Sprečava havarijske kvarove
  • Produžava vek trajanja komponenti
  • Obezbedjuje zagarantovane performanse uređaja
  • Smanjuje troškove održavanja
Tehničke karakteristike CVT sušača vazduha