Sa velikim zadovoljstvom Vam predstavljamo Vakum Termoformer CVT M-1. Ova mašina je kompletno naš proizvod, od dizajna preko konstrukcije do upravljačke jedinice i softvera. Na ovakav korak smo se odlučili poučeni praktičnim iskustvima od ranije u oblasti nanošenja folije na MDF.

Posle mnogo praktičnog rada na mašinama iste namene od drugih proizvođača, ispitivanja laboratorijskih i praktičnih, konsultacija sa proizvođačima folija, lepka i drugih proizvođača nameštaja možemo da tvrdimo da smo sagledali sve probleme koje sa sobom nosi ovakva tehnologija. CVT se u svim segmetima dosta razlikuje od mašina iste namene i kategorije drugih proizvođača.

Počev od same konstrukcije i dizajna, angažovane snage, potrošnje električne energije, upravljanje procesom… Treba napomenuti da je osnovna prednost ove mašine baš u upravljanju procesom. Proces je potpuno automatski a upravljačka jedinica sa procesorom i instaliranim softverom je “srce” ove mašine. Na taj način maksimalno smo isključili uticaj ljudskog faktora na proces a rukovanje mašinom je više nego jednostavno.

Como Vacuum Technology – CVT M-1

CVT M-1 je osnovni model sa jednim radnim stolom, po zahtevu možemo isporučiti i naprednjije modele sa više radnih stolova koji su pogodniji za veće serije.

Primena:

  • u proizvodnji nameštaja
  • u proizvonji stolarije unutrašnja vrata i ispune za vrata
Tehničke karakteristike CVT M-1