Merenje

Como web Da bi ste uspešno isplanirali i projektovali kuhinju morate obartiti pažnju na tehničke karakteristike prostora u kome planirate da smestite kuhinju. To se pre svega odnosi na uzimanje mera prostorije. Uzimanje mera treba shvatiti veoma ozbiljno jer ukoliko se prostorija ne izmeri dobro neće biti moguće postaviti naručenu kuhinju.

Prilikom merenja ukoliko je moguće bilo bi poželjno obeležiti prostor gde će biti smeštena kuhinja, kako na podu tako i na zidu. Ovaj postupak nije obavezan ali se preporučuje, na taj način može veoma dobro da se stekne utisak o prostoru koji zauzima kuhinja. Najlakše je obeležiti prostor lepljenjem papirnih traka (lako se uklanjaju). Naravno pre obeležavanja potrebno je da se upoznate sa gabaritima Como kuhinja.

Postupak merenja mogao bi da se podeli u tri koraka:


1. Merenje prostorije - Zidova

Meriti zidove gde bi bila postavljena kuhinja na više mesta, u nivou poda , na oko 1-1,5m visine i na oko 2m visine. Na taj način utvrdićete da li su zidovi paralelni ili ne. Ukoliko se radi o ugaonoj kuhinji to isto je potrebno uraditi i na drugom zidu. Takođe ne bi bilo loše da se izmeri i dijagonala da bi se utvrdilo da li su zidovi pod uglom od 900 ili ne.

2. Merenje - lociranje prepreka

neophodno je locirati sve "prepreke" koje bi mogle da ometaju postavljanje kuhinje, pored toga takođe treba uzeti u obzir i to da je za viseće elemente neophodno bušiti otvore radi montiranja. To se odnosi na vrata, prozore, ispupčenja, udubljenja, radijatore, ventilacione otvore i kanale, spoljne cevi, prekidače, utikače, razvodne elektro kutije, elektro instalacije.

3. Merenje - lociranje funkcionalnih priključaka

Ovo se odnosi na lociranje dovoda vode, odvoda kanalizacije, priključaka za gas. Zovemo ih funcionalnim priključcima je su ovi podaci bitini za "funkcionisanje" kuhinje. Zapravo ukoliko su ovi priključci već postavljeni oni "diktiraju" položaj određenih elemenata. Tako da sudoperu ne možemo da postavio daleko od dovoda vode i odvoda kanalizacije (oko 40cm), slično je i sa mašinom za pranje sudova. Ona ne mora baš da bude pored dovoda i odvoda ali ukolko je bliža manje dodatne instalacije je potrebno. Takođe veoma važno je i sa priključcima za gas i struju. I jedne i druge nije problem "produžiti" ali što manje to bolje. I kod aspiratora je sličan slučaj, ukoliko želite aspirator sa odvodom, bili bi dobro da aspirator bude što bliže ventilacionom otvoru. Najbolje bi bilo da ako se u situaciji da prvo projektujete kuhinju a da se prema projektu postavi instalacija.

Napomena: Prilikom merenja najbolje je odediti "nultu liniju" i sva merenja vršiti od nje. Za merenje neophodno je koristiti odgovarajući alat, to može da bude "metar" sa čeličnom trakom ili neki od savremenijih uređaja. Kada se izvrše sva merenja treba napraviti analizu i odrediti konačne dimenzije prostora u kome je moguće smestiti kuhinju.

Šablonski prikaz merenja možete videti u primerima. Primer 1 - linijska i primer 2 - ugaona.