Primer, merenja, projektovanja i naručivanja ugaone kuhinje

Za ovaj primer izbrali smo takođe jednu prosečnu khinju u Srbiji. Prostorija za kuhinju je dimenzije 3x1,8m. Po projektu predviđena je linijska kuhinja koja bi bila smeštena na zidu dužine 3m. Nismo zadovoljni ovim rešenjem tako da ćemo projektovati ugaonu kuhinju ali bez premeštanja instalacije. U tom slučaju priključci za vodu nam diktiraju da nam sudopera bude na levoj strani kuhinje.

MERENJE

Kao nultu liniju uzećemo levi ugao i sva merenja vršićemo od tog ulga. Merenja ćemo vršiti sledećim redosledom:

 

MerenjeZid 1
  • dužina zida od ugla do ugla merena na tri nivoa
  • rastojanje od ugla do priključka za otpadnu vodu
  • rastojanje od ugla do priključka za vodu
  • visinu prostorije

Zid 2
  • dužina zida od ugla do ugla merena na tri nivoa

Sada imamo sve potrebne mere za određivanje konačnih dimenzija kuhinje.

Zid 1
kao dužinu zida 1 uzećemo najmanju vrednost 2997mm. Naravno ne možemo tu meru smatrati konačnom, već "prvu manju" 2950mm. (Como kuhinje mogu se uklopiti sa tačnošću od 50mm).

Zid 2
Kao i kod zida 1 uzećemo najmanju meru a to je 1800mm a kao konačnu prvu manju tj. 1750mm. Tako smo došli do dimenzija koje ćemo koristiti za projektovanje a t su zid 1 2950mm i zid 2 1750mm.

Prelazimo na planiranje i projektovanje kuhinje

Como web kuhinjePoći ćemo od uređaja. Koristićemo ugradnu rernu i ploču, aspirator sa filterom i kombinovani frižider. Svi uređaji su standardnih veličina, frižider visine 1870mm. Mesto za sudoperu nam je već definisano dovodom vode i odvodom otpadne vode. Frižider ćemo staviti u krajni levi ugao na zidu 2, tako da nam na tom zidu ostaje prostor od 1150mm ali potrebno je ostavi bar po 50mm sa obe strane zbog ventilacije tj. normalnog funkcionisanja frižidera tako da nam na tom zidu ostaje koristan prostor od 1050mm i tu ćemo staviti ugaoni element koji je širine 1000mm. Dalje nam ostaje da definišemo mesto za ugradnu rernu i ploču. Ugradna ploča ne bi trebalo da bude previše blizu sudoperi iz bezbednosnih razloga.

Rernu ćemo smestiti ispod ugradne ploče. Ostaje nam da između sudopere i rerne ubacimo jedan element, na primer sa fiokama. Sa desne strane kuhinje stavićemo veliku korpu i na kraju imeđu korpe i rerne jedan klasičan donji element. Viseće elemente radimo prema donjim. Iznad frižidera nema dovoljno mesta za bilo kakav element. Naravno iznad ugradne ploče ide element sa aspiratorom. Ostale viseće elemente nećemo previše "otvarati" jer nam je potrebno mesto za odlaganje stvari. Sada smo i grubo definisali kuhinju. Pre samog projektovanj potrebno je da se konkretnije upoznamo sa Como ponudom. Pre sve sa vrstama kuhinja koje Como ima u svojoj ponudi. Na osnovu finansijskih mogućnosti izbraćemo jednu od ponuđenih kuhinja, u ovom slučaju izabrali smo kuhinju sa frontovima od MDF-a.

Como web kuhinjeDošli smo do samog projektovanja. Projektovanje vršimo uz pomoć Como softvera i kuhinju koju smo uzeli za primer projektovaćemo sa leva u desno. Kombinovaćemo sve dok ne budemo zadovoljni rešenjem. Pored vizuelnog grafičkog prikaza imamo i informaciju o ceni. Tako da elementi za ovu kuhinju ukupne dužine 3350cm koštaju 65.517 din. U cenu nisu uključeni uređaji i sudopera.

Ukoliko smo zadovoljni sa konstrukcojom i cenom prelazimo na sledeći korak. A to je izbor dezena korpusa izabraćemo "sivu metalik 303", zatim izbor dezena frontova, izabraćemo "crvena", zatim sledi izbor radne ploče, izabraćemo "siva", dalje vršimo izbor ručica, izabraćemo "ručicu M7 i na kraju od elementa treba još da se odlučimo da li ćemo uzeti neku sudoperu iz Como ponude, odlučili smo se izaberemo sudoperu "S-1+o" koja košta 3.859 din.

Ostalo je još da u formi za naručivanje upišemo svoje podatke i naručimo kuhinju.

Prilikom kontakta od strane Como dogovrićemo se o načinu plaćanja i roku isporuke.